سبد خرید
تعداد سفارشات : 0
مبلغ کل : 0 ریال
مشاهده فاکتور
ثبت نهایی
پرداخت آنلاین فاکتور
شماره فاکتور :
 
فروشگاه محصولات
مرغ کامل بشقابی
0 ریال
نیمه مرغ بشقابی
0 ریال
شنیسل بدون کتف
0 ریال
شنیسل با کتف
0 ریال
جوجه بدون استخوان زعفرانی
0 ریال
جوجه بدون استخوان ساده
0 ریال
پاچینی 10 عددی
0 ریال
فیله مرغ زعفرانی
0 ریال
فیله مرغ ساده
0 ریال
بازوی کبابی زعفرانی
0 ریال
بازوی کبابی ساده
0 ریال
بال کبابی زعفرانی
0 ریال
بال کبابی ساده
0 ریال
ران و سینه با پوست
0 ریال
سینه مرغ بدون پوست
0 ریال
سینه مرغ با پوست
0 ریال
ساق ران مرغ بدون پوست
0 ریال
ساق ران مرغ با پوست
0 ریال
مغز ران بدون پوست
0 ریال
مغز ران با پوست
0 ریال
افتتاحیه و خط تولید